06 15 170 107

Kleine beurt van uw WTW- systeem

Vul hieronder uw gegevens in en we zullen spoedig bericht geven over de gestelde datums. Laat ook uw telefoonnummer achter dan kunnen we u bellen als er nog bijzonderheden mochten zijn.

Wij voeren de volgende werkzaamheden uit:

 

  • Reinigen en labelen van ventielen
  • Gehele WTW- unit (warmte terugwin) reiniging en check
  • Reinigen of vervangen van filters
  • Opnieuw inregelen (warmte terugwin systeem) 
  • Exclusief €15,00 voorrijkosten

Duur: 1 uur
Voor maar €150,-

Inschrijving voor kleine beurt

Werkzaamheden

Reinigen van ventielen
Van de buitenkant zijn ze de ventielen makkelijk schoon te maken maar doordat ze vaak tegen het plafond zijn geklemd, is de binnen kant vaak onbereikbaar.  Stof en vuil hebben hier een ‘ ideale plek’ om zich op te hopen, waardoor verse lucht uiteindelijk opnieuw vervuild zal raken. T.R. Ventilatie kan de ventielen van zowel binnen als buiten weer brandschoon te krijgen!
Gehele WTW-Unit reiniging en check

In het hart van uw ventilatie systeem bevindt zich de motorische aandrijving met de propeller die de lucht door de kanalen stuwt. Door de aanzuigende lucht kan hier vaak verstopping van vuil en stof optreden.  Het regelmatig schoonmaken en onderhouden van de motor is van levensbelang. Door te veel stof kan uw motor warm lopen en verbranden omdat de koeling ontbreekt.

T.R. Ventilatie heeft de kennis in huis om uw WTW (warmte terugwin) systeem op de juiste manier te reinigen. Hierbij bekijken we ook of er slijtage is opgetreden en of er vervanging van onderdelen nodig is.

Reinigen en vervangen van de filters
De filters in het WTW systeem zorgen ervoor dat de ingezogen lucht gefilterd wordt en vrij is van stof, pollen en allergenen. Door het tegenhouden van deze kleine schadelijke deeltjes raken de filters vaak sterk vervuild.

Door het niet of onjuist schoonmaken van de filters kan het systeem niet volledig ventileren. T.R. Ventilatie kan de filters reinigen en als de filters niet meer optimaal hun werk kunnen doen deze vervangen!

Opnieuw inregelen (WTW-systeem)

Het is van belang dat de verse aangevoerde lucht alle plaatsten van uw huis kan bereiken. Door luchtmeting van de afzonderlijke kanalen kan bepaald worden waar te veel of te weinig trek is. Luchtkwaliteitsmeters laten zien of het binnenklimaat gezond of ongezond is. Door de WTW- (warmte terugwin) unit goed af te stellen kunnen we de maximale toevoer en afvoer van de lucht balanceren, dit verzekert u van een goede werking van uw systeem!

Adresgegevens

T.R. Ventilatie
It Leech 8
9219 VW De Tike

    06 15 170 107
  info@trventilatie.nl
   T.R. Ventilatie specialist

Copyright T.R. Ventilatie. Gerealiseerd door Baas Computers & Wald Media